Стажування без відриву від виробництва в місті Нови Сонч, Польща

Шановні колеги!

Пропонуємо Вам розглянути можливість участі в стажуванні «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», яке відбудеться 27 лютого – 3 березня 2017 року в місті Новий Сонч, Польща. Організатором науково-педагогічного стажування є Вища школа бізнесу — Національний університет Луїса за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно з ліцензією університету в сфері післядипломної та дистанційної освіти.

Навчальне навантаження стажування без відриву від виробництва становить 2 кредити (60 годин) і розподіляється таким чином:
— віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал університету – 6 годин;
лекції в режимі реального часу через офіційний інформаційний портал університету (кожному учаснику видається ключ-пароль до платформи, на якій відбувається навчання, лекції проводить україномовний викладач) – 10 годин;
— підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача) – 18 годин;
— індивідуальна робота – 26 годин.

Програма стажування включає в себе:
— ознайомлення з історією розвитку університету через офіційний інформаційний портал;
— ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, а також навчально-методичними матеріалами;
— on-line лекції;
— підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача);
— отримання збірника доповідей та міжнародного сертифікату про проходження стажування з підписом керівника програми стажування.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на здобуття звання доцента і професора відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні, а також враховується при ліцензуванні та акредитації освітніх послуг.

Більш детальна інформація щодо стажування міститься у інформаційному буклеті та на сайті Національного університету Луїса.


Представник організаційного комітету в Україні
Тетяна Шумилова, молодший науковий співробітник
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
вул. Сегедська, 18, каб. 432, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 (093) 253-57-15
Електронна пошта: shumilova@iei.od.ua